Gerechtelijke fase

Op het moment dat u niet betaald heeft in de "Minnelijke fase" zullen wij u dagvaarden. Dit houdt feitelijk in dat er een deurwaarder bij u aan de deur komt met een dagvaarding (zie de woordenlijst).

In deze dagvaarding wordt de vordering op u beschreven en een overzicht gegeven van de totale kosten. Vaak heeft u de mogelijkheid om zeven dagen voor de zittingsdatum het beschreven bedrag te voldoen.
Hiermee voorkomt u dan de griffiekosten die de rechtbank berekent voor behandeling van uw zaak.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u het niet eens bent met de vordering en dat u verweer wilt gaan voeren. Dat is uw goed recht. Houdt u er echter wel rekening mee dat de rechtbank bij behandeling van uw verweer administratieve kosten rekent. Mocht u dus in het ongelijk gesteld worden dan komen deze kosten voor uw eigen rekening.

Nadat de rechter de vordering rechtsgeldig heeft verklaard is er sprake van een vonnis (zie de woordenlijst). Dit vonnis zullen wij aan u bekend maken, wederom zal de deurwaarder hiervoor bij u aan de deur komen om dit vonnis te overhandigen. Ook aan deze ambtshandeling van *Betekening van het vonnis zijn extra kosten verbonden.

U zult dan ook begrijpen dat het uiterst raadzaam is om te voorkomen dat de gerechtelijke fase gestart wordt. Heeft u echter na al deze handeling nog steeds de vordering niet voldaan, dan starten wij de executoriale fase.

 

*Betekening van het vonnis

 Nederlands | English | Deutsch | Français | Türkçe | العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer & Philipsen

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats...

Lees verder

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Online zittingen voortaan ook via Microsoft Teams mogelijk...

Lees verder

Nieuwe coronamaatregelen niet van invloed op doorgang rechtszaken...

Lees verder