Gerechtelijke fase

Op het moment dat u niet betaald heeft in de "Minnelijke fase" zullen wij u dagvaarden. Dit houdt feitelijk in dat er een deurwaarder bij u aan de deur komt met een dagvaarding.

Gerechtelijke fase

Op het moment dat er geen betalingen zijn binnengekomen of er geen betalingsregeling is afgesproken tijdens het doorlopen van het minnelijke traject kan er worden gekozen om de gerechtelijke fase te starten. De gerechtelijke fase wordt voornamelijk doorlopen door de medewerkers van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit houdt feitelijk in dat wij het dossier gaan beoordelen en klaar gaan maken om te kunnen dagvaarden.

Stap 1. Dossier compleet maken

Wij zullen openbare bronnen raadplegen, de documenten in het dossier beoordelen en een inschatting maken van de haalbaarheid van de zaak. Er wordt samen met de opdrachtgever besloten om om de zaak door te zetten naar de volgende fase.

Stap 2. Opstellen dagvaarding

Het proces vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor het gerecht te verschijnen. De dagvaarding wordt opgesteld door onze juristen. De dagvaarding is nodig om de betaling van de openstaande vordering af te kunnen dwingen. De dagvaarding beschrijft de eis, de bewijzen en het proces dat is doorlopen. Eventuele verweren en weerleggingen worden ook verwerkt in de dagvaarding. 

Stap 3. Betekening dagvaarding

Op het moment dat een van de juristen de dagvaarding heeft opgesteld, moet de dagvaarding worden betekend. Nadat de dagvaarding is betekend, is officieel de gerechtelijke procedure gestart. De debiteur kan kiezen om niets te doen met de dagvaarding, de openstaande vordering te betalen om de zitting te voorkomen of om te reageren op de dagvaarding. Meer over de gerechtelijke procedure vindt u hier.

Stap 4: Het proces

Als er is wel of niet is gereageerd op de dagvaarding vindt de zitting plaats. Er wordt na het doorlopen van de procedure een uitspraak gedaan door de rechter. Er kunnen verschillende vonnissen worden gewezen. Meer over de soorten vonnissen vindt u op deze pagina.  

Stap 5: Betekenen van het vonnis

Nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan, wordt ook het vonnis door de deurwaarder aan de debiteur betekend. Meer over het betekenen van het vonnis vindt u op deze pagina. Bij het vonnis wordt er tevens een beveltermijn gedaan. Er wordt nog twee dagen de tijd gegeven aan de debiteur om aan het vonnis te voldoen.

Stap 6: Starten executoriale fase

Op het moment dat de debiteur nog steeds niet overgaat tot betaling kan er worden gekozen om executiemaatregelen te nemen.

 Nederlands | English | Deutsch | Français | Türkçe | العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

‘Goed om te zien dat kabinet blijft investeren in rechtsstaat’...

Lees verder

Digitaal procederen in kort geding handel- en familiezaken bij rechtbank Rotterdam...

Lees verder

Digitaal procederen in kort geding handels- en familiezaken bij rechtbank Rotterdam...

Lees verder