Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Op 1 juli 2015 treedt de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats inwerking. Deze wet regelt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dat bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats voortaan elektronisch worden gedaan in de Staatscourant in plaats van in dagbladen. De kans dat personen zonder bekende woonplaats via internet een uittreksel van een exploot of een oproeping voor een zitting onder ogen krijgen is groter dan de kans dat dit via een dagblad gebeurt. Betrokkenen kunnen bij (uitschrijving uit) de Basisregistratie personen een e-mailadres opgeven waarop zij kunnen worden geïnformeerd over publicaties met hun naam in de Staatscourant, waaronder deze oproeping. De kans dat de oproeping de goedwillende schuldenaar bereikt, wordt dus vergroot. Op de huidige advertenties in dagbladen wordt immers niet of nauwelijks gereageerd.

Met de inwerkingtreding van deze wet worden voortaan de volgende categorieën publicaties in de Staatscourant geplaatst:

1. Uittreksels van exploten op grond van artikel 54 Rv;
2. Oproepingen van exploten op grond van artikel 54 Rv;
3. Bekendmaking van oproepingen van verkeersovertreders in het kader van gijzeling op grond van artikel 28 van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften;
4. Oproepingen in het kader van gijzeling van degene aan wie in een strafbeschikking een geldboete is opgelegd (artikel 578b van het Wetboek van Strafvordering).


Bron: KBvG

Bel mij terug

Bel mij