Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Op 1 juli 2015 treedt de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats inwerking. Deze wet regelt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dat bekendmaki...
Lees verder »

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion

  Het wordt mogelijk sneller en goedkoper in hoger beroep te gaan. Vanaf 1 mei kunnen partijen na een eenvoudige civiele zaak bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam een second opinio...
Lees verder »

Rechter legde vorig jaar vaker tbs op

Video: rechter Jan Moors geeft een toelichting

Het afgelopen jaar steeg het aantal door de rechter opgelegde tbs-maatregelen. In 2018 werd de maatregel 251 keer opgelegd door de rechter,...
Lees verder »

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland e...
Lees verder »

Kees Sterk half jaar langer lid Raad voor de rechtspraak

Kees Sterk blijft een half jaar langer rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. Zijn termijn loopt op 1 juli af, maar de andere 3 leden van de Raad hebben minister Dekker (voor Rechtsbes...
Lees verder »

Rechter beslist steeds vaker over gedwongen opname

De rechter wordt steeds vaker gevraagd te beslissen over gedwongen opname van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Vorig jaar oordeelde de rechter ruim 27 duizend keer ove...
Lees verder »

Voorjaarsnota: kabinet vult tekort Rechtspraak aan

Het kabinet vult het verwachte financiële tekort van de Rechtspraak dit jaar aan. Het gaat om een bedrag van maximaal 50 miljoen euro voor 2019. Dit staat in de vandaag gepresenteerde Lees verder »

Aantal wrakingsverzoeken blijft stijgen

In 2018 zijn er fors meer wrakingsverzoeken ingediend tegen rechters ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd 750 keer een wrakings...
Lees verder »

Aantal wrakingsverzoeken stijgt

In 2018 zijn er fors meer wrakingsverzoeken ingediend tegen rechters ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2018 werd 750 keer een wrakings...
Lees verder »

Rechtspraak: 'Maak van pij-maatregel geen jeugd-tbs'

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij), een behandelmaatregel voor minderjarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd, moet niet veranderen in jeugd-tbs. Dat stelt de Raad voor de ...
Lees verder »

Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezicht

Roode Hoek leidt de weg

Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom cen...
Lees verder »

Wijkrechtbanken bloeien op

Ook in Nederland de rechter in de buurt

Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. Di...
Lees verder »

Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State

De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de Rechtspraak zijn werkwijze bij het digitaal ondertekenen van digitale uitspraken moet aanpassen. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthentic...
Lees verder »

Rechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremie

De rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldena...
Lees verder »

Methode voor helder formuleren uitspraken steeds vaker gebruikt door strafrechters

Stijgende lijn promis-uitspraken

Steeds meer uitspraken van strafrechters zijn zo opgeschreven dat lezers goed kunnen volgen hoe de rechters tot hun oordeel zijn gekomen. Dat blijkt uit ...
Lees verder »

Bel mij terug

Bel mij