Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Op 1 juli 2015 treedt de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats inwerking. Deze wet regelt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dat bekendmaki...
Lees verder »

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion

  Het wordt mogelijk sneller en goedkoper in hoger beroep te gaan. Vanaf 1 mei kunnen partijen na een eenvoudige civiele zaak bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam een second opinio...
Lees verder »

Rechtspraak: Nieuwe extra beveiligde zittingszaallocaties belangrijke stap voor de toekomst

Het kabinet heeft vandaag bekendgemaakt dat het wil investeren in 2 nieuwe extra beveiligde zittingszaallocaties. Er komt een zittingszaallocatie in Vlissingen en voor de al bestaa...
Lees verder »

'Wijk- en Regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak'

De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de Rechtspraak...
Lees verder »

'Wijk-en regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak'

De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de rechtspraak...
Lees verder »

Scorebord voor functioneren van rechtspraak in EU-landen gepubliceerd

De Europese Commissie heeft vandaag de 8e editie van het jaarlijkse EU Justice Scoreboard gepubliceerd. Dit rap...
Lees verder »

Rechtspraak en OM werken corona-achterstanden weg

Ruimere openingstijden, inzet 70+rechters, meer zaken door 1 rechter en vaker strafbeschikking

De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben plannen gemaakt om de door de coronac...
Lees verder »

Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021

Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) en het Centraal Ju...
Lees verder »

Rechtspraak: moeite met vele open normen coronawet

Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor (de grondrechten van) burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom in een ...
Lees verder »

Uitnodiging ontvangen voor een online zitting Zo werkt dat

De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?

Online zitting: ee...
Lees verder »

Nieuwe leden selectiecommissie rechters benoemd

De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functi...
Lees verder »

Centrale (informatie)balies waar mogelijk weer toegankelijk

Bezoek blijft uitzondering; e-mail en briefpost heeft voorkeur

Waar mogelijk gaan vanaf 1 juni de centrale (informatie)balies van rechtbanken en gerechtshoven voorzichtig weer open. Wel ...
Lees verder »

Cijfers over wraking van rechters nader uitgesplitst

De Rechtspraak heeft de wrakingscijfers over 2019 nader uitgesplitst. Wie wil weten hoe vaak een rechter wordt gewraakt (een middel dat partijen in een rechtszaak kunnen inzetten als ze de recht...
Lees verder »

Gerechtsgebouwen aangepast aan anderhalvemetersamenleving

Fysieke aanwezigheid bij zittingen stap voor stap weer mogelijk

Vanaf maandag 11 mei wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in d...
Lees verder »

E-book over digitale kinderporno-zaken gepubliceerd

Het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak heeft een e-book Lees verder »

Bel mij terug

Bel mij