Debiteurenbeheer

Ondanks een goed geregeld debiteurenbeheer komt het helaas toch bij bijna elke onderneming voor dat vorderingen niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald. Heel vervelend, temeer omdat wanbetaling de liquiditeit van een onderneming in gevaar kan brengen. Met de maatwerkoplossing van Van der Meer & Philipsen is uw debiteurenbeheer efficiënt geregeld en levert u direct voordelen op zoals:

• U heeft meer tijd voor uw eigen werkzaamheden;
• Eerder incasseren betekent minder omzetderving, dus minder kosten;
• Uw belangen worden behartigd volgens een vooropgezet plan, u heeft hierdoor minder zorgen.

Van der Meer & Philipsen heeft alle ingrediënten in huis om het maximale rendement uit het ondernemen van haar klanten te verhogen. Het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s zijn daarbij de uitgangspunten.

Samen zoeken we naar de juiste aanpak en zorgen wij dat u kunt blijven doen wat u het liefste doet.. Hierbij staat de relatie die u met uw klanten heeft opgebouwd centraal. U kunt zelf bepalen hoe u het graag wilt hebben en wij voeren het voor u uit. Door middel van onze handige dossier online applicatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week zien hoe het met uw vordering staat.

Van der Meer & Philipsen; uw betrouwbare partner

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer & Philipsen

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

U heeft een vordering

We zijn u graag van dienst.
Hoe nu verder?

Wat kunt u doen?

Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats...

Lees verder

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Tijdelijke regeling zaaksbehandeling Rechtspraak blijft van kracht...

Lees verder

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd...

Lees verder