Algemene Voorwaarden - Wat Hoe en Waarom?

Ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft ze, maar waarom eigenlijk? Waar dienen ze voor?

Wanneer je een overeenkomst sluit, wil je het vooral hebben over de leuke aspecten: welk telefoonabonnement sluit ik af tegen welke tarieven en met welk toestel, welke TV schaf ik aan van welk merk enz. Wat je niet wilt is dat 80% van je tijd opgaat in het bespreken “voor het geval we een geschil krijgen” en zo is dat bij iedere contractspartij. Men wil het dus niet hebben over bepalingen van overmacht, wanbetaling enzovoort, maar het is wel buitengewoon handig die bepalingen te hebben voor het geval het wél mis gaat. Dat zijn algemene voorwaarden.

Inhoud algemene voorwaarden

In Algemene Voorwaarden neem je die contractsbepalingen op die voor alle overeenkomsten altijd gelden. Specifieke zaken (type, leveringstermijnen, aantallen, kleur enzovoort) horen niet in de Algemene Voorwaarden thuis.

Wat staat er zoal in Algemene Voorwaarden? Bijvoorbeeld:

 • Wordt er geleverd onder eigendomsvoorbehoud?
 • Wanneer moet er betaald worden en welke rente is verschuldigd als er niet wordt betaald?
 • Wat te doen bij overmacht?
 • Wat te doen wanneer er bepalingen worden vernietigd door de rechter?
 • Wat geldt ten aanzien van aansprakelijkheden?
 • Enzovoort.

Onderdeel van de overeenkomst

De bedoeling van algemene voorwaarden is dat dit contractsbepalingen zijn. Dan moeten ze dus onderdeel zijn van het contract. Dat kan op twee manieren:

 • Alle bepalingen overnemen in het contract (dat is niet aan te raden, dan wordt iedere overeenkomst een boekwerk en kunnen medewerkers onbedoeld Algemene Voorwaarden wijzigen), of
 • In het contract een verwijzing maken naar die algemene voorwaarden + meedelen dat de voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst + deze aan de overeenkomst hechten en laten tekenen.

De wet stelt voorwaarden voor het van toepassing zijn van algemene voorwaarden. Deze moeten (a) overhandigd worden voordat de overeenkomst wordt gesloten en (b) onderdeel zijn van de overeenkomst, dit noemen we van toepassing verklaren.

Wat mag niet in Algemene Voorwaarden?

Niet alles mag in Algemene Voorwaarden worden opgenomen.

Kernbedingen

 • Allereerst mogen zogenoemde kernbedingen niet in Algemene Voorwaarden worden opgenomen. Kernbedingen zijn te onthouden door een ezelsbruggetje: “wie, wat, waar, (hoe) en tegen welke prijs”.

Onduidelijke bedingen

 • Daarbij is er een wettelijke verplichting de Algemene Voorwaarden helder en duidelijk te formuleren. Dit wordt het transparenzgebot (komt uit het Duits) genoemd. Voorwaarden die daar niet aan voldoen, worden door rechters vernietigd dan wel uitgelegd in het voordeel van de wederpartij.

Onredelijk bezwarende bedingen

 • Voorts mogen er geen bepalingen worden opgenomen die “onredelijk bezwarend” zijn voor de tegenpartij. Ten aanzien van (eenvoudig gezegd) consumenten zijn zelfs lijsten opgenomen van bedingen die door de wetgever al als onredelijk bezwarend worden geacht (zwarte lijst) of vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitsluiten van aansprakelijkheden.

En de wet dan?

Een groot gedeelte van de Algemene Voorwaarden volgt uit de wet. Wanneer een bedrijf geen Algemene Voorwaarden heeft, of deze om welke reden dan ook geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, dan biedt de wet voor een groot gedeelte een oplossing. Echter, ondanks dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, is de praktijk dat men de wet niet kent.

Daarom is bij discussie het wel zo handig als een en ander op papier staat, dan is er duidelijkheid en wordt veel discussie voorkomen. Daarbij, met de wet komt u een heel eind, maar met deugdelijke Algemene Voorwaarden komt u absoluut verder.

Gratis Algemene Voorwaarden QuickScan door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft als missie & visie een strategisch juridische partner te zijn voor haar klanten. Wij bieden u graag een Gratis QuickScan aan van uw algemene voorwaarden.


 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Algemene Voorwaarden

Een goed begin is het halve werk!
Zijn uw AV duidelijk?

Gratis AV Quickscan

Bel mij terug

Bel mij

U heeft een vordering

We zijn u graag van dienst.
Hoe nu verder?

Wat kunt u doen?

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

174 faillissementen uitgesproken in juli...

Lees verder

Opgelet: telefoonnummers Rechtspraak soms misbruikt voor oplichting...

Lees verder

Peter Pulles wordt 5de lid Raad voor de rechtspraak ...

Lees verder